Home arrow Organització
Menu principal
 Home
 Contacta
 Objectius
 Organització
 Informació
 On som?
 L'Oriol


Visita virtual
 Recull històric
 Exterior de la parròquia
 Interior de la parròquia
 Biografia de Sant Josep Oriol

Seccions
Preparació del matrimoni

Iniciar sessió
Nom d´usuari

Contrasenya

Recorda´m
Contrasenya oblidada??
Encara no tens un compte? Crea´n un

Contador visites
478880 Visitants

 jueves, 13 junio 2024
Organització  

I - ORGANITZACIO


Assemblea

És el màxim òrgan participatiu i representatiu de la comunitat parroquial. Aplega preveres, diaques, laics i laiques, s'hi debat l'actuació pastoral, es determinen els objectius i es nomenen representants en els òrgans parroquials.

Consell Pastoral

És l'òrgan que planifica i executa les accions necessàries per portar a terme els objectius que l'assemblea ha acordat. Els seus membres són escollits pels integrants dels grups i entre les seves tasques s'hi compta manifestar opinió sobre temes que afecten la vida parroquial, social i eclesial.

Consell d'Economia

Està format per persones designades pel rector i té per finalitat administrar els recursos, contractar industrials i professionals, així com preparar i controlar el pressupost anual que es presenta al Consell Pastoral. Periòdicament es publiquen els estats de comptes de la Parròquia.

Preveres i diaques

Exerceixen les funcions pròpies del seu ministeri. Mn. Emili Gili Batllori, és el rector, i com a tal, representa jurídicament la Parròquia. A ell correspon presidir tots els òrgans parroquials, i Mn. Andreu Salinas com a Diaca .

També hi colabore el diaca permanent Mn. Ricard Rodríguez-Martos.

Secretaria

És l'òrgan responsable de la preparació dels expedients canònics, així com del seu arxiu i custòdia.

Arxiprestat

La nostra parròquia forma part de l'Arxiprestat de Sant Josep Oriol que engloba onze parròquies i altres comunitats eclesials properes geogràficament i que, per tant, poden coordinar determinades tasques pastorals. Periòdicament hi ha reunions de representants dels Consells Pastorals, i també dels preveres i diaques, d'aquestes comunitats. Actualment ostenta el càrrec d'arxipreste Mn. Saturnino Rodríguez, rector de la Parròquia de Sant Eugeni Papa. II - LA FE COMPARTIDA


Catequesi d'infants

Proposa una ruta, que dura cinc anys, per descobrir Jesús, un amic que els estima. En aquesta ruta hi participen els pares i catequistes i l'objectiu és que l'infant s'engresqui a seguir-lo. Un moment important, però no pas la finalitat de la catequesi, és la primera comunió.

Adolescents-joves del segle XXI

El grup d'adolescents de la nostra Parròquia està format per nois/es de 13 a 18 anys, amb inquietuds i moltes preguntes. És per això que intentem fer una programació inicial amb preguntes que tinguin una resposta prou fiable i correcta. Els temes que tractem són:

- Els cristians i els altres creients.

- Diferències entre l'Islam i els cristians.

Per posar-nos a l'ona dels signes dels temps i per fer-ho més enriquidor, l'any passat vam fer un curtmetratge que tractava de l'esclavitud, i aquest any farem un altre curt centrat en les ONG. Intentarem copsar què hi ha d'altruisme i què de negoci amb afany lucratiu. Creiem que la comunitat hauria de participar i donar suport a aquests esforços que esmercen els nostres joves per entendre el món en què vivim.

Formació i Catequesi d'adults

Per oferir una formació continuada que ajudi a renovar la fe, tenint en compte la realitat del món actual, i exercir les responsabilitats que, com a cristians, tenim vers la comunitat parroquial i vers l'entorn on ens movem. De forma periòdica també s'organitzen conferències i xerrades.

Vida Creixent

Agrupa persones grans que comparteixen les seves experiències i reflexionen sobre temes a l'entorn de la fe.


III - LA FE CELEBRADA


Comissió de litúrgia

Prepara i organitza les diferents celebracions litúrgiques i, especialment, les eucaristies dominicals, amb l'objectiu de reforçar el sentit de festa i trobada al voltant de Jesús. Cerca de fer entenedors els símbols i ritus emprats i incorporar aquells que es considera que poden ajudar a una expressió més viva de la nostra fe. Dins la Comissió, s'hi agrupen les persones que preparen les diferents misses, els responsables de la música i dels cants, la coral i els organistes.

Equip de preparació del Baptisme

Acull les famílies que demanen el Baptisme per als seus fills. Els acompanya en la reflexió, preparació i celebració d'aquest Sagrament, tot oferint el suport de la comunitat parroquial.

Preparació del matrimoni

Es reb i orienta a les parelles que demanen el sagrament del matrimoni. S'actúa també juntament amb la parroquia de la Purísima Sang.

La Missa i els infants

Per a infants de 7 a 12 anys. Pretén fer-los-la més entenedora. En una sala de la sagristia se'ls expliquen i comenten les lectures. Després presenten les ofrenes i s'incorporen, al costat de llurs familiars, a l'Eucaristia de diumenge al vespre a les 20 h. El tercer diumenge de mes es celebra la missa familiar oberta a tothom però dirigida especialmente als infants i les seves families. 

Pastoral de la Salut

Té cura de l'atenció espiritual dels membres de la Parròquia i persones del barri que ho sol·liciten, perquè estan malaltes o no poden sortir de casa i els transmeten l'estima de la comunitat. Cada diumenge els porten l'Eucaristia, els llegeixen la Paraula de Déu i, plegats, reflexionen i preguen.

Espai de pregària

Ubicada a l'entrada del temple a mà Esquerra ofereix la possibilitat d'una estona de trobada per compartir la pregària personal i comunitària. Resta oberta diàriament quan el temple està tancat. De dilluns a divendres a les 08,15 h. se celebren Laudes. 

La música en el culte

Per solemnitzar els actes de culte hi ajuden els cants, l'orgue i, quan cal, altres instruments. Disposem de 3 organistes.També hi ha un grup de persones que dirigeixen els cants.

Sagrament de la Reconciliació

Confessió i absolució individual, cada dia feiner abans de la missa vespertina i, els dies festius, mitja hora abans de les misses. En temps d'Advent i de Quaresma, també hi ha celebracions comunitàries.

Unció dels malalts

Es tracta d'un sagrament per aquelles persones que pateixen una malaltia greu, per als malalts crònics o per als afeblits per la vellesa. Convé que les famílies que tinguin algun membre en aquesta situació, ens avisin per visitar-los i pregar amb l'Església per ells. Cada any, durant el temps pasqual, té lloc una celebració comunitària d'aquest sagrament.IV - LA FE QUE ACTUA


CÂRITAS - ATENCIÓ AL BARRI

Càritas parroquial

Té cura de les necessitats de les persones de la Parròquia que s'apropen demanant ajuda. Treballa coordinadament amb altres parròquies sota les directrius d'una assistent social. Cada dijous de 6 a 8 de la tarda són a la vostra disposició al despatx parroquial.

EIX GRAN(Grup d'Ajuda Puntual)

Un grup de persones de la Parròquia, en col·laboració de l'Assistenta Social del Arxiprestat i la Comunitat de Sant'Egidio, s'ocupa de les necessitats de les persones grans, ajudant-les a la neteja, a la recollida de receptes mèdiques, acompanyar-les al metge, fer-los companyia setmanalment, tràmits administratius...

Acollidors parroquials

Atenen les persones que s'apropen a la Parròquia o bé que hi truquen per telèfon, procurant que se sentin a casa seva.

Atenció psicològica

Segons les necessitats, procura atenció psicològica a persones amb pocs recursos.

Recollida de roba

Durant les hores que està oberta la consergeria, rebem molta roba usada en bon estat. Una part la donem a través del servei de Càritas de la Parròquia, la resta la passa a recollir el Centre d'Inserció Social RECOLLIM.V - ACTIVITATS I SERVEIS


Esplai Oriols

Fa una oferta lúdica als infants de 6 a 14 anys i als joves de 15 a 18. Als primers, mitjançant un programa d'activitats que pretén fomentar la convivència, la solidaritat, el treball en grup, el coneixement de la natura, el barri i la nostra cultura. Els joves s'organitzen les pròpies activitats durant el curs i també una a l'estiu. Les activitats es realitzen els dissabtes al matí; un cap de setmana al mes en forma de sortida a una casa de colònies i durant 10 dies al juliol. Totes són animades per un grup de monitors voluntaris, que pretenen oferir-les des d'una visió de la vida col·lectiva, des de la fe cristiana i els valors cívics. /font>

Cartellera

Procura que tota la informació de la Parròquia quedi fixada de forma còmoda i agradable a l'abast dels membres de la comunitat. També es procura que, a l'entrada del temple, siguin evidents els temps litúrgics.

Coral Sant Josep Oriol

S'inicià l'any l994 i està formada per uns vint-i-cinc cantaires. Fa actuacions a la Parròquia i on s'escaigui. Assaja cada dijous de 20,45 a 22,30 h. És oberta a tot aquell que s'hi vulgui incorporar, només calen ganes i gust pel cant.

Arxiu parroquial

Està constituït per una nombrosa quantitat de documents escrits i gràfics que reflecteixen molt bé tota la nostra història. També estan classificats per ordre cronològic i arxivats informàticament els fets més rellevants dels últims anys. Es pot consultar però cal demanar hora.

Escola de Sant Josep Oriol

Està gestionada per un equip de mestres i depèn orgànicament de la Fundació d'Escoles Parroquials de la Diòcesi de Barcelona. La Parròquia col·labora en l'acció pastoral que ofereix el professorat.

Alcohòlics anònims

Ofereix un lloc de trobada per compartir experiències i l'esperança de recuperació, després dels problemes derivats de l'alcoholisme.

Utilització dels locals

D'acord amb les possibilitats d'espai, la Parròquia ofereix les seves sales per a reunions de col·lectius del barri que ho demanin, com ara, comunitats de veïns o altres.


 
Go to top of page  Home | Contacta | Objectius | Organització | Informació | On som? | L'Oriol |